måndag 5 mars 2018

Svar till Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD), BT 24/2.

Här är mitt svar till Andreas Exner och Anders Alftberg Sverigedemokraterna. publicerat i BT 03/03


Barn och unga i Borås skolor ska erbjudas vällagad, näringsriktig och klimatsmart mat. Det är uppdraget till vår kostorganisation från kommunfullmäktige. Vi som är förtroendevalda sätter alltså målen och låter sedan våra kunniga och engagerade medarbetare arbeta fram detaljerna.
Barnen är framtiden brukar det heta – och vi vuxna, folkvalda i Borås stad som tar dessa ord på allvar måste givetvis göra det som står i vår makt för att ge barnen en chans till en god framtid. Ett sätt är att servera mat som är bättre för klimatet.
De rödgröna partierna tog sitt ansvar och lade fram ett sådant förslag. Professionen tog sig an det med stor framgång, och det gav snabbt genomslag. Klimatpåverkan från matens råvaror kunde snabbt sänkas med 15 procent.
Och inte har detta lett till en torftig matsedel om nu någon tror det. Gå gärna in på sajten skolmaten.se och leta rätt på Borås stads skolor. Två rätter varje dag erbjuds. Varje dag en vegetarisk rätt och nästan alla dagar också en kött-, fisk- eller fågelbaserad rätt.
Nästa steg för att utveckla maten i grundskolorna ännu mer är att starta försök med en vegansk grundbuffé, som många kan äta. Den fungerar för barn med många av de vanliga födoämnesallergierna, den innehåller inte kött och passar därmed såväl vegetarianer som personer som inte äter fläsk. De flesta dagar kommer det också att finnas möjlighet att välja till kött, fisk eller fågel.
Genom detta räknar vi med att kunna minska behovet av specialkosttillagning, och de pengar som på så sätt kan frigöras går till exempel att använda till ännu bättre råvaror. Allt fler av dessa råvaror vill vi ska komma från odlare och bönder i vårt närområde. Och faktiskt finns det redan en plan i verket för detta också. I slutet av året ska den distributionscentral vara igång, som gör det lättare för små lokala företagare att konkurrera om att leverera till skolorna i sin närhet.
Vi vill att fler ska kunna äta den sorts mat de vill och genom en buffé med en kost som så många som möjligt kan äta ser vi valfriheten ökar och det kan sänka kostnaderna.
SD säger tvärtom mellan raderna i sin debattartikel. SD vill endast erbjuda specialkost mot läkarintyg och ta bort möjligheterna att få vegetarisk kost, vegankost och kost där griskött utesluts. Det är att backa in i framtiden.
Tom Andersson (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat

lördag 3 mars 2018

Svar till Monika Hermansson Friedman (C), BT 18/2.

Här är mitt svar till Monikas debattartikel. publicerat i BT 27/2


Visst ska unga boråsare ha inflytande över den mat de äter i skolan. Flera saker är på gång som ska bidra till både valfrihet och ökad möjlighet att göra väl informerade val. Två rätter varje dag har vi redan ute i våra skolor – ibland två vegetariska rätter, men oftast en vegetarisk och en som innehåller kött, fågel eller fisk i någon form.

Snart ska vi börja pröva att märka upp särskilt klimatsmarta rätter direkt i matsedeln, för att de unga som känner sig lockade av att äta sådan mat lätt ska kunna välja den rätten. Det hade förstås varit roligt att vara först i landet med en sådan märkning, men det är vi inte. Den som är nyfiken på hur det kan se ut kan gå in på sajten skolmaten.se och tar en titt på matsedlarna i Nyköpings kommun.

I Borås ska också på åtminstone två skolor göras ett försök med att erbjuda en vegansk grundbuffé, och eftersom en sådan buffé varken innehåller kött, fisk, fläsk, ägg eller mjölk samt undviker vanliga allergener, så kan den ätas av många. Vi tror att det skulle minska behovet av specialkost, spara arbete och pengar i köken som istället kan läggas på att laga ännu bättre mat av fina råvaror.

Det verkar som om Monika Hermansson Friedman (C) har missuppfattat försöket med vegansk grundbuffé. Tanken är alltså inte att alla varje dag ska äta veganmat, utan att buffén ska kompletteras med olika tillbehör – till exempel köttinslag, korv, ägg eller fisk. Just nu är inte ambitionen att öka antalet helt vegetariska dagar från nuläget, det vill säga ungefär en dag varannan vecka. Däremot ska den som vill äta veganmat från buffén kunna plocka ihop en hel måltid åt sig varje dag.

Det tycks också behövas ett klarläggande ifråga om näringsinnehåll. Så här skriver Livsmedelsverket: ”Om den vegetariska kosten är väl sammansatt, innehåller berikade produkter och ger tillräckligt med energi kan även barn äta helt vegetarisk mat – veganmat.”

Borås stads kostorganisation är professionell och har självklart den kompetens som behövs för att kunna erbjuda kompletta vegetariska måltider, och det stöd som unga veganer kan behöva så att de kompletterar sin kost med ett tillskott av vitamin B12.

När det gäller barns och ungas inflytande över maten, så är meningen att matråd ska finnas på alla kommunens grundskolor. Dessa råd är så klart inte bara till för att barn ska kunna ”beställa” sin favoritmat, utan också för att våra kockar och vår måltidspersonal ska sprida kunskap och fakta om näringsvärde, klimatpåverkan, varifrån råvarorna kommer och hur arbetet i köket fungerar. Dubbelriktat lärande, dialog och bra mat varje dag är det vi vill åstadkomma.

Tom Andersson (MP)

onsdag 12 april 2017

Bockabyn ska bevaras och utvecklas - inte rivas

Jag tänker göra vad jag kan för att den gamla militära övningsstaden Bockabyn i skogen utanför Borås bevaras. Allra helst skulle jag vilja se att den utvecklades ytterligare och försöker fortfarande hitta en lösning för det.


Bockabyn används regelbundet av bland annat paintball- och airsoft-spelare som också har medverkat till att hålla Bockabyn städad. Olika myndigheter använder även fortfarande platsen för olika övningar. Anläggningen är faktiskt trots sitt skick både uppskattad och relativt välanvänd. 

Idag fick jag höra av BT:s reporter Ingemar Brink att Bockabyn ser ut som en soptipp som borde rivas och fick frågan om varför jag inte tagit upp lokalförsörjningens begäran om att få riva området.

Detta stämde inte med den bilden jag har av anläggningen så jag åkte ut och tittade. Efter besöket kan jag bara konstatera att Brink har fel. Det ligger visserligen en rejäl skräphög utanför området. Någon mindre nogräknad person ser ut att ha dumpat delar av en mindre bilverkstad där. Det skräp som dumpats där var uppenbarligen inte ifrån verksamheten i själva Bockabyn. Jag tog tillfället i akt att anmäla den dumpningen och förhoppningsvis röjs det upp snabbt. Men inne i själva Bockabyn är ordningen god. Nästan inget löst skräp alls utom lite skal till paintball-kulor och en och annan sprayburk lämnad av någon graffitimålare.

I Bockabyn är ordningen god och det är städat.
Inne i Bockabyn är ordningen god, inget skräp förutom paintball-skal och någon
 enstaka burk. Skulle säga att anläggningen är ganska välstädad.
Dumpning av bildelar utanför Bockabyn som anmäldes idag.
Någon som olagligt dumpat bildelar utanför Bockabyn. 
På andra sidan gamla vägen till Viskafors har Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Särf) sin övningsplats. Det är där man kan boka upp sig för hyra och ordna spel i Bockabyn. Jag åker dit och pratar med servicechefen Lennart Hällfors. Han säger att Bockabyn så här års är bokad i stort sett varje helg, och tycker att det vore synd att riva anläggningen. Den används dessutom då och då även Särf för egna övningar och övningar av blåljusmyndigheter. Fram till juni är Bockabyn bokad av en förening och ett företag 17 april, 21-22 april, 29 april, 6 maj, 27 maj och 3-4 juni, till det kommer andra bokningar av blåljuskaraktär. 

Här har vi alltså en anläggning som många är intresserade av att använda. För mig är det självklart att den borde bevaras. Borås Stad, räddningstjänsten och de föreningar och företag som vill använda Bockabyn behöver återigen försöka komma överens om permanenta former för hur detta ska gå till. I väntan på en sådan överenskommelse finns redan en preliminärt fungerande form för skötsel: Särf sköter bokning och uthyrning, håller övergripande koll på anläggningen, föreningar har bidragit med städning då och då.

Om det finns intresse för anläggningen i nuvarande skick, hur skulle då intresset för en utvecklad anläggning då se ut? Det finns även en god chans att vi får en polisutbildning till Borås och jag är övertygad om att en utvecklad anläggning av denna typ även skulle vara attraktiv för övningar av blivande poliser.

Jag tänker inte medverka till att Bockabyn rivs och att denna unika anläggning avvecklas. Tvärtom tror jag att det finns potential att utveckla och vårda denna tämligen unika anläggning.

onsdag 21 december 2016

Vi kan bli Sveriges bästa hbtq- kommun

Idag lämnar vi in en ny motion till fullmäktige. Vi har försökt ta ett större grepp för att få ett större fokus på hbtq-frågor i kommunen. Det finns fortfarande väldigt mycket att göra men vi tror att Borås Stad skulle kunna bli en av Sveriges bästa htbq- kommuner. 

Motion: Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun

Sverige och Borås har kommit en bit på väg när det gäller mänskliga rättigheter. Men fortfarande vittnar många hbtq-personer om diskriminering, okunskap och att de blivit dåligt bemötta av vården, skolan eller andra offentliga instanser.

Borås Stad ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. I denna motion utgår vi från fyra olika nivåer där vi anser att Borås Stad kan bli bättre.

1. Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det fortsatta arbetet för alla människors lika värde. (Att Borås Stad upprättar en hbtq-handlingsplan för att bringa struktur i redan pågående och nya aktiviteter, med angivande av tidplan och ansvar, samt tydligt integrerar hbtq-frågorna i Borås Stads “Plan för lika rättigheter och möjligheter”.) (strategisk nivå)

2. Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kompetens inom hbtq-frågor. (Att varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker, chefer och medarbetare på ett sätt som är anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden.) (kompetens internt)

3. Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. (kommunen som arbetsgivare)

4. Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. (Att hbtq-perspektivet inkluderas i utvecklingen av kommunens offentliga rum. Att Borås Stad hbtq-certifierar sina verksamheter. Som ett första steg ska de stora publika verksamheterna, såsom Stadsbiblioteket och badhuset hbtq-certifieras) (utåtriktat/offentligt arbete)

För att nå långt krävs att genom ett intersektionellt[1] perspektiv väva samman ett gemensamt och systematiskt arbete för att integrera mänskliga rättigheter och jämställdhet i organisationen.

En del i det arbetet är säkerställandet av hbtq-personers rättigheter, trygghet och inkludering. För att samhället ska bli inkluderande för alla krävs ett normkritiskt förhållningssätt, det vill säga en medvetenhet om de normer[2] som existerar, hur de kan verka exkluderande och vilka effekter de genererar.

 Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det fortsatta arbetet för alla människors lika värde.
Vår ambition är att Borås Stad ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. För att lyckas måste ett normkritiskt förhållningssätt och inkludering av hbtq-perspektivet inarbetas i samtliga nämnders och verksamheternas ordinarie verksamhet på både strategisk och praktisk nivå. Borås Stad ska tydligt integrera hbtq-frågorna i Borås Stads Plan för lika rättigheter och möjligheter samt upprätta en handlingsplan. Ett hbtq-råd som forum för samråd och utbyte av information mellan olika hbtq-aktörer och kommunledningen i Borås Stad bör inrättas för att på strategisk nivå säkerställa fokus på frågorna.

Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kompetens inom hbtq-frågor.
Varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker, chefer och medarbetare på ett sätt som är anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden. Det är viktigt att hela organisationen har en hög kompetens, från ledning till den personal närmast möter kommunmedborgare. Det krävs att organisationen har kompetens inom hbtq-frågorna, hur de förhåller sig till övriga diskrimineringsgrunder och att ett normkritiskt förhållningssätt tillämpas genomgående. En grupp på tjänstemannanivå skulle kunna öka kompetensen om hur utbildning och aktiviteter skulle kunna utföras på nämndnivå.

Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Arbetsplatserna i Borås Stad ska vara fria från kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som bidrar till att alla medarbetare kan och vill prestera sitt bästa på arbetet. Hbtq-utbildning och därmed höjd kompetens för alla enligt ovanstående punkt har verkan även internt, för Borås Stad som arbetsgivare och mellan arbetstagare.

Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
I Borås Stad ska alla som bor, arbetar eller besöker, känna sig lika inkluderade, välkomna och lika mycket värda. Detta oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Alla har samma rätt att uppleva trygghet i att kunna verka och leva som den en anser sig vara. Ett stort fokus bör ligga i alla de delar av vår verksamhet där vi möter medborgare.

Skolan är en av samhällets viktigaste normskapande instanser. Skolgången kan också vara en svår tid för den som av något skäl av andra betraktas som avvikande. Av just denna anledning är ett normkritiskt förhållningssätt synnerligen viktigt i skolan. Att all personal som möter barn och ungdomar genom hela utbildningssystemet har hög kunskap och kompetens när det gäller mänskliga rättigheter, normkritik, normbrytande liv och hbtq-frågor är en självklarhet.

Ett särskilt fokus bör läggas på skolors och idrottshallars omklädningsrum för att säkra den personliga integriteten. Föreningslivet som stöds av Borås Stad ska genomsyras av ett normkritiskt förhållningssätt. De stora publika verksamheterna, såsom stadsbiblioteket och badhuset ska hbtq-certifieras.

Hbtq-råd
Ett hbtq-råd är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika aktörer inom hbtq och politik samt kommunledning i Borås Stad. Ett hbtq-råd ska utifrån ett normkritiskt perspektiv bevaka frågor som påverkar livssituationen för hbtq-personer. Syftet är att säkerställa hbtq-personers mänskliga rättigheter. Förutom att avge yttranden och vara ett remissorgan kan rådet ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar för hbtq-personer i Borås.

Hbtq på Stadsbiblioteket
 Stadsbiblioteket ska hbtq-certifieras, för att säkerställa att denna publika mötesplats på ett medvetet sätt genomsyras av alla människors lika värde och de konkreta innebörderna av det i vardagen. Genom certifiering systematiseras arbetet med att skapa en öppen och inkluderande miljö på Stadsbiblioteket.

Vi föreslår fullmäktige att besluta att:
     Borås Stad upprättar en hbtq-handlingsplan, för att bringa struktur i redan pågående och nya aktiviteter, med angivande av tidplan och ansvar, utifrån de fyra punkter som motionen specificerar ovan.
     Borås Stad tydligt integrerar hbtq-frågorna i stadens “Plan för lika rättigheter och möjligheter”.
     Borås Stad inrättar ett Hbtq-råd under Kommunstyrelsen med representanter från hbtq-rörelsen i Borås.
     varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker och medarbetare på ett sätt som är anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden.
     Borås Stad hbtq-certifierar sina verksamheter. Som ett första steg ska de stora publika verksamheterna såsom Stadsbiblioteket och badhuset hbtq-certifieras.
     skolors och idrottshallars omklädningsrum inventeras för att säkra den personliga integriteten och en ombyggnadsplan upprättas.
     att hbtq-perspektivet inkluderas i utvecklingen av kommunens offentliga rum.


Tom Andersson (mp)
Hanna Bernholdsson (mp) 
[1] Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection (vägkorsning) och används för att beteckna hur olika diskrimineringsgrunder interagerar och samverkar
[2] Exempel på normer är köns-, hetero-, tvåsamhets-, vithets-, funkis-, tros-, och åldersnormer.

onsdag 14 december 2016

Liberalerna svek i HBTQ- frågan

Med Liberalerna i spetsen och Sverigedemokraterna i släptåg, röstades vårt rödgröna uppdrag om att våra lärare ska erbjudas utbildning i HBTQ-frågor bort.


Skriver ihop med Hanna Bernholdsson ett svar till Anne-Marie Ekström och
Andreas Cerny (L) Angående HBTQ-policy i BT den 11/12

Sverige och Borås har kommit en bit på väg när det gäller mänskliga rättigheter. Men fortfarande vittnar många HBTQ-personer om diskriminering, okunskap och att de blivit dåligt bemötta av vården, skolan eller andra offentliga instanser.
De senaste åren har dock en positiv utveckling skett inom området. Vi har äntligen fått könsneutrala äktenskap. Sterilisering och andra omoderna och inhumana krav vid könskorrigering är på väg att tas bort. Heteronormen ses allt oftare som ett problem och attityder gentemot HBTQ-personer har i många fall förändrats till det bättre. Samtidigt kvarstår mycket politiskt arbete innan vi har ett samhälle fritt från diskriminering, utanförskap och kamp mot byråkratin när det kommer till HBTQ-personer.

För oss rödgröna i Borås är frågan om HBTQ-personers rättigheter en oerhört viktig fråga, och därför lägger vi också fram förslag som vi hoppas leder till förändring.

Andreas Cerny leder alliansen och SD mot att prioritera bort hbtq
Alliansen i Utbildningsnämnden sänker ambitionen och prioriterar bort HBTQ


Anne-Marie Ekström och Andreas Cerny från Liberalerna skriver i sin debattartikel att: “Så länge som människor diskrimineras på grund av kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning med mera behövs policys och planer hur Borås Stad som kommun ska handla i olika frågor”.

Policys och planer i all ära, men vi vet alla att det som verkligen gör skillnad i våra verksamheter är praktisk handling och konkreta förslag. I den rödgröna budgeten för 2017 lade vi därför in ett uppdrag om att vår personal, exempelvis lärare, ska erbjudas utbildning i HBTQ-frågor. Vi prioriterade också ett uppdrag om könsuppdelad statistik för att möjliggöra en analys av resursfördelningen ur ett genusperspektiv. Båda dessa uppdrag beslutade oppositionen i utbildningsnämnden, med Liberalerna i spetsen och Sverigedemokraterna i släptåg, sig för att stryka på sitt möte i förra veckan.

Skolan är en av samhällets viktigaste normskapande instanser. Skolgången kan också vara en väldigt jobbig tid för den som av något skäl betraktas som avvikande i andras ögon. Av just denna anledning är det av största vikt att det normkritiska arbetet sker just där. Liberalerna skriver också i sitt partiprogram på riksnivå att “skolan aktivt ska arbeta med jämställdhetsfrågor, genusfrågor och normkritik såväl i undervisningen och vägledningen som i arbetsmiljön”.  Detta rimmar minst sagt illa med det beslut som Liberalerna drev igenom i utbildningsnämnden.

Inte nog med att detta beslut i sig innebär en minskad ambition, det går också emot ett beslut i kommunfullmäktige.

Att i en debattartikel hävda att vi rödgröna i Borås “skapar kaos med vår otydlighet kring hur HBTQ-frågor ska hanteras i kommunen” samma vecka som man röstat nej till konkreta förslag inom just det området är inget annat än skamligt och rent ut sagt oseriöst. Mer hade kunnat förväntas av ett parti som påstår sig vara liberalt.

Tom Andersson
Hanna Bernholdsson

måndag 5 december 2016

Solcellsdrivna papperskorgar på plats i Borås

Detta är de solcellsdrivna papperskorgarna som själva talar om när de är fulla med avfall. Nu är de på plats på Stora Torget i Borås, vid lekplatsen i Stadsparken och på ytterligare några platser.

Jag fick syn på dessa kunniga papperskorgar under Almedalsveckan i Visby 2013. Det kändes som en idé för Borås, en stad som länge har funnits i täten när det gäller källsortering och avfallshantering.

Under hösten skrev vi i det rödgröna samarbetet in ett brett formulerat uppdrag till Tekniska nämnden i budgeten för 2014.

"Källsortering bör införas för allmänhetens papperskorgar i centrala Borås. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda formerna för detta. Olika tekniska lösningar ska ställas mot varandra för att finna det ekonomiskt och miljömässigt resurssnålaste systemet."

Det hade ju i det läget såklart varit fel att peka ut en viss typ av papperskorg från en bestämd tillverkare. Utifrån uppdraget har sedan Tekniska nämndens tjänstemän arbetat vidare, och idag kan vi se resultatet ute i vår stad. Om ett år ska detta försöket med de smarta papperskorgarna utvärderas.

Solenergi komprimerar
Den tredelade modellen som finns på torget och i Stadsparken ger möjlighet att sortera i tre fraktioner: glas, plast (hård och mjuk) och övrigt avfall. Egentligen kan man säga att det är fyra fraktioner eftersom det finns ett särskilt litet inkast för fimpar.

Papperskorgen pressar automatiskt ihop skräpet, så att den inte behöver tömmas lika ofta. Dessutom är den uppkopplad och skickar själv en signal när det är tömningsdags, så att ingen behöver åka och tömma i onödan innan det är full. Spara både miljö och pengar - och det hela drivs av solceller på papperskorgens tak.

Resten - att se till att skräpet hamnar rätt - får vi hjälpas åt med. Jag tillönskar oss alla en ren och snygg stad!